Kogon Yakh Morad: Boyayyen Kyawun da ke Iran

Alborz na Iran a kan hanyargarin chalooz.Kogon Yakh Morad waje ne daya kamata kowa ya kai ziyara.Kogon gida ne na abubuwan jawo hankali. Lokacin da ziyara yafi dadi shine karshen lokacin sanyi da farkon bazara.

Province Attractions
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1